Porównywarka Cen Prądu I Gazu | Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Warto dodać, że mikro i małe firmy, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych, będą musiały składać oświadczenie o tym, że spełniają przesłanki do objęcia je programem rekompensat. Aż 70 proc. mocy wytwórczych w naszym kraju pochodzi z bloków starszych niż 30 lat, a prawie jedna czwarta z ponad 40-letnich. W większości są one niskoefektywne i nie spełniają unijn