marihuana semena indoor | Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Marihuana pěstování aplikujete hnojiva dle návodu, jsou veškerá přehnojení či jiné nedostatky na rostlině způsobeny špatnými pěstebními podmínkami či jiným lidským faktorem (kombinace stejnorodých hnojiv různých značek apod. Nesmíte nechat vystoupit teplotu v suché místnosti moc vysoko,