Cena Prądu Za 1kWh? | Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Następnie mnoży podane wartości przez siebie. Mogłoby to sfałszować wyniki, a przy niektórych pomiarach mogłoby to zakończyć się utratą zdrowia lub życia przez osobę dokonującą pomiaru (ale tak dużych wartości tutaj nie będziemy nawet próbować mierzyć i nie będziesz się z nimi spotykał). Teraz zwróć tylko uwagę na poniższą grafikę, na której pokazany jest symboliczn