Cena Prądu Dla Firm - Jak Ją Obniżyć? | Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Kontrakty te zostały zawarte w latach 1994-1998 jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych pod realizowane inwestycje energetyczne (szacowana wartość kontraktów to około 20 mld PLN). Najczęściej są to elektrownie o mocy 20-40 kW, które w większym stopniu zaspokajające potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa, a od 2018 roku, ze względu na zmiany legislacyjne, coraz częściej