Zespół pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS) | Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Iliotibial Band Syndrome (ITBS), czyli system pasma biodrowo-piszczelowego jest pojedynczą spośród najczęstszych dolegliwości, jakie dotykają kobiety poszukujące fizycznie. Szczególnie narażeni na ostatnią słabość są długodystansowi biegacze. Oblicza się, ze zarzuca ona u około 5% biegaczy.Pasmo biodrowo-piszczelowe stanowi stroną powięzi szerokiej, czyli